top of page
IMG_5103-01_edited_edited.jpg

Dr. ALi ALTAN

Doktor Ali Altan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olmuş, 1998-2003 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını yaparak üroloji uzmanı ünvanını almıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında endoskopik cerrahi başta olmak üzere üriner sistem taşları, ileri kanser cerrahisi, böbrek nakli, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili sayısız vaka takip etmiştir.

2004 yılında Özel Mesa Hastanesi’nde göreve başlamış, 2005 yılında hastane alt yapısına lazer Sisteminin eklenmesiyle son 17 yıl boyunca yüzlerce prostat hastasına GREENLIGHT LAZER ameliyatı uygulamıştır. 

2010 yılında Mesa Hastanesi’nin sağlık alanından çekilmesiyle Özel TOBB ETÜ Hastanesi adını alan hastanede görevine devam etmeyi sürdürmüştür. TOBB’un alt yapıya eklediği holmiyum lazer sistemi sayesinde çok sayıda üriner sisten taş hastasının tedavisini yapmıştır. Özellikle FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOPİ ile böbrek taşı tedavisi konusunda deneyimi bulunmaktadır.

Asistanlık döneminden beri uyguladığı prostat biyopsilerini, 2017 yılından beri son teknoloji olan PROSTAT FÜZYON BİYOPSİSİ şeklinde yapmaktadır. 300'ün üzerinde yapılmış prostat füzyon biyopsisiyle bu konuda ciddi tecrübesi bulunmaktadır. Bu uygulamalardaki bilgi birikimini erken evre prostat kanserinin lokal tedavisinde kullanılan NANOKNIFE işleminde kullanmaktadır.

İngilizce ve İspanyolca konuşabilen Doktor Şükrü Ali Altan hali hazırda TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta bakmaya ve tıp fakültesi öğrenci eğitimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

My Approach
bottom of page