top of page

Ameliyatlar

Greenlight
fURS
Nanoknife

GREENLIGHT

IMG_0330_edited.jpg

İNTRARENAL CERRAHİ
(FLEKSİBLE URS)

Stones on the silhouette of the kidneys. A symbol of kidney disease. Kidney stones.jpg

NANOKNIFE

Prostat bezi iyi huylu büyümesinin cerrahi tedavisi için kullanılan en etkin kapalı cerrahi yöntemlerinden biridir.

 • Kullanılan lazer enerjisinin kan hücrelerindeki hemoglobine yoğun duyarlılığından ötürü, işlem esnasında kanama çok az olmaktadır. Bu özelliği ile kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda tercih sebebidir. 

 

 • Lazer ışınları 1-2 mm derine etki ettiğinden etkisi kontrol altındadır, buharlaşan alanın altında yaygın hasar yapmaması nedeniyle güvenlidir. Bu yüzden operasyon sonrası ereksiyon problemiyle karşılaşılmaz.

 

 • Lokal anesteziden genel anesteziye kadar pek çok anestezi seçeneği ile uygulanabildiğinden genel durumu bozuk yüksek riskli hastalar için önemli bir alternatiftir.

 

 • Diğer cerrahi seçenekler ile karşılaştırıldığında sondalı kalma ve günlük aktivitelere dönme süresi daha kısadır. Hastaların çoğunda idrar sondası 24 saat içerisinde alınır.

 ​

Vücudun doğal yolları kullanılarak üretere (böbrek ile idrar torbası arasındaki kanal) ve böbrek içerisindeki odacıklara gövdesi esnek, ucu bükülebilen çok ince optik bir aletle ulaşılıp taşların lazerle kırılması işlemidir.

 • Holmium  lazer  sistemi bilinen en güçlü, en güvenli ve en son teknoloji taş kırma cihazıdır. Fiberlerin çok ince olmasından ötürü her bölgedeki taşa ulaşılabilmekte, taşın bileşimine ve ilintili olarak sertliğine bağımlı olmaksızın tüm taşlar yüksek başarı oranı ile kırılabilmektedir.

 • Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olabildiğinden hastaların normal aktivite ve iş yaşamına dönme süresi çok kısadır.  

 • Herhangi bir kesi yapılmadığından kesi izi olmamaktadır.

 • ·Böbrek ve üreter taşlarının  tedavisinde ESWL (dışarıdan ses dalgalarıyla taşın daha küçük parçalara ayrılması işlemi) ’de tedavi seansları uzun sürebilmektedir (1-4 seans). Özellikle belirli bölgedeki taşlarda (böbrek alt havuz taşlarında başarısı %40-60) başarı oranları düşüktür.  Taşa bağlı tıkanıklığın ve buna bağlı ağrı şikayetlerinin hemen giderilememesi gibi istenmeyen etkilerinden dolayı f-URS ESWL’ye göre daha etkili ve hızlı bir çözümdür.

 • Pelvik ve at nalı böbrek gibi doğuştan böbrek anomalili taş hastalarındaki en etkin  tedavi yöntemidir.

 • Kanamaya yol açmaması nedeniyle kanama eğilimi olan veya kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda emniyetle kullanılabilmektedir.

 • Aşırı kilolu hastalarda ESWL veya perkütan nefrolitotomi gibi taş tedavisi seçeneklerinin başarı oranları daha düşüktür. Bilimsel çalışmaların çoğu bu grup hastalarda flexible üreteroskopinin ilk seçenek olması gerektiği bildirilmektedir.

Prostat kanserinde tedavisi, kanserin prostat içerisinde ya da dışarısında olmasına göre değişir. Lokalize dediğimiz prostat içerisinde sınırlı prostat kanserinde sıklıkla uygulanan cerrahi işlemler son derece başarılı olsa da hastalar sertleşme bozukluğu ve idrar kaçırma gibi yan etkilerinden dolayı bu tedavi seçeneklerinden kaçınabilmektedirler. Bu yüzden günümüzde  prostatın tamamının alınmasındansa sadece prostattaki kanserli dokunun yok edildiği fokal tedavi olarak adlandırılan tedavi yöntemleri çok popüler olmuştur.  Fokal tedavi yöntemlerinden biri olan Nanoknife yönteminde özel bir yazılım ile prostat kanseri olan alan işaretlenir ve işaretlenen alanın çevresine ciltten tedavi edici iğneler yerleştirilerek kanserli alan yaklaşık bir saatlik bir işlemle yok edilir. Nanoknife yönteminin diğer fokal tedavi yöntemlerinden en önemli farkı, non-termal olması yani ısıtmadan prostattaki kanser alanını yok etmesidir. Bu da sertleşme bozukluğu veya idrar kaçırma gibi yan etkilerin çok nadir gözlemlenmesini sağlar.

 

 • İşlemin kısa sürmesi

 • Kesi gerektirmemesi

 • Yan etkilerinin minimal olması

 • Tekrarlanabilir olması

 • Organ kaybına neden olmaması

nedeniyle sıklıkla tercih edilmeye başlanan her hasta için uygun olmadığından,hastalığın durumu, hastanın beklentileri gibi pek çok parametrenin birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

Prostat kanseri tedavisinde Türkiye'deki ilk Nanoknife uygulamasını yapan ve en geniş seriye sahip olan ekibimizin, Türkiye'den çıkan ilk makalesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Nanoknife yöntemiyle ilgili en geniş seriye sahip Blazevski ve arkadaşlarının European Urology Oncology dergisinde yayınlanan makalesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Nanoknife Türkiye resmi sayfası için lütfen tıklayınız.

Nanoknife tedavisi ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Füzyon biyopsi
ThuLEP

PROSTAT FÜZYON BİYOPSİSİ

THULİUM LAZER
(ThuLEP)

Hedefe yönelik prostat biyopsisi olarak da bilinen, prostat kanseri tanısında kullanılan son teknoloji tanı yöntemidir. 

 • Biyopsi öncesi prostat bezi MR (manyetik rezonan görüntüleme) ile detaylı incenerek, kanser açısından şüpheli olabilecek alanlar belirlenir.

 • Özel bir yazılım kullanılarak MR görüntüleri ile biyopsi esnasında kullandığımız 3 boyutlu ultrason görüntüleri eşleştirilir ve tam istenilen alandan biyopsi alınır.

 • Bu yöntem ile gereksiz alanlardan biyopsi alınmamış olur. 

 • Makat yolu ile alınan biyopsilerde enfeksiyon  nedeniyle yatış oranı %4 civarındayken bu yöntemde cilt yolu kullanıldığından işlem sonrası enfeksiyon neredeyse hiç görülmemektedir.

Hastaların işlem sonrası 3-4 saat sonra taburcu edildiği, standart biyopsilerde karşılaşılan ağrı ve kanama komplikasyonlarının çok nadir gözlemlendiği yüksek teknoloji tanı yöntemi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

ThuLEP tekniği, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan en güncel endoskopik (kapalı) cerrahi tedavi seçeneklerinden birisidir. Bu teknikte prostat bezi, Thulium lazer enerjisi kullanılarak kendisini çevreleyen kapsüle yakın yerden kesilerek idrar torbasının içine itilir. Prostat dokusu daha sonra morselatör adı verilen bir cihazla parçalanarak dışarı alınır.

 • Her boyutta prostata uygulanabilir

 • Sürekli ve belirli bir sabit ısıda çalışadığından istenmeyen hücre hasarı çok daha az görülür

 • Thulium lazerin dokuyu daha kolay kesme etkisi ve doku etki derinliğinin azlığı, idrar tutmamızı sağlayan sfinkter kas dokusunda zorlanma veya zedelenme riskini aşağıya çekmektedir.

 • Ortalama sondalı kalış süresi 1-2 gün, hastanede kalış süresi 1 gündür.

İyi huylu prostat büyümesi cerrahi tedavisinde çeşitli lazer yöntemleri olduğundan hangi yöntemin sizin için daha avantajlı, gerekli ve etkin olacağının çok iyi değerlendirilmesi gereken.

            ThuLEP ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

bottom of page